Global Teach-In Sverige

The Global Teach-In har tre huvudområden i fokus:


I.       Demokratiska nätverk

Den arabiska våren, Occuppy Wall Street rörelsen, UK Uncut och spanska Indignants’ rörelsen kan syfta till att statuera exempel på hur globala rörelser kan uppstå. Allianser mellan olika politiska krafter kan stärka samhällen och aktörer med gemensamma problem. Demokratiska nätverk måste försvara rätten till kollektiva förhandlingar, boende och en meningsfull sysselsättning samt tillhandahållande offentliga tjänster värdiga demokratiskt valda regeringar. Demokrati är inte bara en politisk fråga, det är också ett ekonomiskt problem när det gäller fördelningen av inkomst, förmögenhet och beslutsfattande makt. 

II.    Gröna jobb och planering

Vi står inför en ”trippel kris” som definieras av ekonomiska, miljö och energiförsörjningsproblem. Lösningen på dessa kriser kräver en ”Green New Deal” (Ett Nytt Grönt Kontrakt) – som möjliggör och expanderar investeringar i forskning, sysselsättning och infrastruktur för alternativa energikällor och kollektivtrafik. Vi behöver planering som främjar hållbarhetsmål inom områdena arbete, boende och transport.

III. Ett alternativt finansiellt system

Vi behöver ett nytt sätt att organisera det idag existerande finansiella systemet och bankernas kapacitet. Medborgarna har den omedelbara makten att kunna påverka inriktningen av olika finansiella investeringar.  Denna makt begränsar den ekonomiska instabiliteten, som ligger till grund för det högfrekventa handelssystem som idag exploatera majoritetens besparingar varje nanosekund. Skatt, budget och investeringspolicy måste förändras så att lika inkomster kan främjas. Vi måste flytta våra pengar från investeringar som inte skapar hållbar tillväxt.

Vi står bakom Global Teach-in (ofullständig lista): 

Individer:
John Barry, chef, Centre for Progressive Economics, Belfast, Nordirland, Storbritannien
Patrick Deer, Modern Working Group, English Department , NYU, New York, New York, US
Jonathan M. Feldman, sammankallande, National Green New Deal- konferensen, Stockholms Universitet, Sverige
Frank Emspak, exekutiv producent, Workers Independent News, Madison, Wisconsin, USA
Natassia Fry, organisatör, Global Teach-In Stockholm, Stockholm, Sverige
Bruce K. Gagnon, samordnare, Global Network Against Weapons & Nuclear Power in Space, Brunswick, Maine, USA
Al Haber, samordnare, Movement for a Democratic Society, Ann Arbor, Michigan, USA
Dana Harvey, verkställande direktör, Mandela Market Place, Oakland, Kalifornien, USA
Thea Harvey, verkställande direktör, Economists for Peace and Security, Annandale-on-Hudson, New York, USA
Dada Maheshvarananda, Prout Research Institute of Venezuela, Caracas, Venezuela
Larry Martin, ordförande, Sustainable Community Initiatives, Washington, DC, USA
Nina Lynn Meyerhof, Newfane, Vermont, USA
Suren Moodliar, Massachusetts Global Action and Majority Agenda Project, Boston, Massachusetts, USA
Åsa Nevestveit, organisatör, Global Teach-In Stockholm, Stockholm, Sverige
Noel Ortega, koordinator, New Economy Working Group, Institute for Policy Studies, Washington, DC, USA
Jon Rynn, författare, Manufacturing Green Prosperity, New York, New York, USA
Linda Schade, grundare, Voters for Peace/Prosperity Agenda, Washington, DC, USA
Mary Beth Sullivan, Global Network Against Weapons & Nuclear Power in Space, Brunswick, Maine, USA
Organisationer:
Alliance for Democracy – Portland, Portland, Oregon, USA
Americans Who Tell the Truth, Brooksville, Maine, USA
Arc Ecology, San Francisco, Kalifornien, USA
Architects/Designers/Planners for Social Responsibility, Berkeley, Kalifornien, USA
California Construction Academy at the Downtown UCLA Center, Los Angeles, Kalifornien, USA
COWS, Madison, Wisconsin, USA
Jobs with Justice Portland, Portland, Oregon, USA
Machiah Center, New Gloucester, Maine, USA
Occupy Ann Arbor, Ann Arbor, Michigan, USA
Occupy Portland, Portland, Oregon, USA
Planners Network, Cornell University, Ithaca, New York, USA
The Democracy Collaborative, University of Maryland, College Park, Maryland, USA
The People’s Republics, LLC, Portland, Oregon, USA
United Electrical Workers (UE), Pittsburgh, PA, USA
Utrikespolitiska föreningen Stockholm, Stockholm, Sweden

 

 

Stockholms Universitet,  Frescati,

 

Stockholm, 16:00-22:00
T-banestation: Universitetet.
Roslagsbanan: Universitetet.
Buss: Bussarna 40, 70, 540, 608 samt 670.
Bil: Högra sidan av Roslagsvägen norr om Roslagstull

 

 

 

Organiserat av Utrikespolitiska föreningen Stockholm

 

 


 

Registrering

 

Lorentz Tovatt (redaktör Supermiljöbloggen & grundare Wake Up Call),
Oscar Kjellberg (Södra Rörums Sambruk & f.d. VD JAK Medlemsbank) med flera.

 


 

Uppbyggnaden av en ny ekonomi och ett nytt välstånd genom demokratiska nätverk, gröna jobb och ett alternativt finansiellt system. En Global Teach-In kommer äga rum samtidigt i ett antal städer den 25 april 2012 kl 18:00. Detta är ett interaktivt evenemang som kommer att bygga på ett aktivt deltagande och innehålla diskussioner med experter, gräsrotsaktivister och engagerade medborgare. Tillsammans diskuterar vi hur vi kan utveckla lösningar på politiska problem och skapa alternativa institutioner. Denna Globala Teach-In kommer innehålla överläggningar ”face-to-face” samt genom interaktiva videokonferenser och live streaming. Ett flertal lokala teach-in grupper finns idag och flera är under formation. Du eller din organisation kan delta genom att anordna en teach-in, gå med i redan existerande lokal grupp eller lyssna på sändningen.

 

Schema

 

16.00 – Direktsänd intervju med Bill McKibben, grundare av 350.org – ledande miljödebattör i USA.

 

17.00 – Paneldiskussion med Lorentz Tovatt (redaktör Supermiljöbloggen & grundare Wake Up Call), Oscar Kjellberg (Södra Rörums Sambruk & f.d. VD JAK Medlemsbank) med flera.

 

18.00 – En sammanfattning av krisen – Direktsänt samtal med bland andra Pamela Brown, New School for Social Research, ledare för kampanjen mot studentskulder i USA, Colin Hines, Green New Deal i Storbritannien.

 

19.00 – Workshops och gruppdiskussioner med paneldeltagarna.

 

20.00 – Den ekonomiska krisen och dess alternativ – Direktsänt samtal med representanter från New York, Amherst och Madison, USA.

 

21.00 – Alternativa modeller I – Direktsänt samtal med gräsrötter från bland annat Stockholm, Washington D.C, Durban, London med flera.

 

 22.00 – Alternativa modeller II – Direktsänt samtal med gräsrötter från bland annat Ann Arbor, Chicago, Portland, San Fransisco.

Kontaktuppgifter:

globalteachin [at] gmail.com

För uppdateringar:

Hitta oss på Twitter  och Facebook.  

Länkar till artiklar och video som nämner Global Teach-In:

Alternet
Architects/Designers/Planners for Social Responsibility Website

Counter Punch
Grassroots Economic Organizing Website
Heterodox Economics Newsletter
Karlo Music Video
London Progressive Journal
Occupy Ann Arbor
Social Europe

Softbox Films Video
Space Alert!
Spokesman Books
Utne Reader 
Utrikespolitiska Föreningen
WXXM-FM Madison, Wisconsin Radio Interview

Om nedrustning, energipolitik och nationalekonomi inom Sverige:

broderskap.pdf

Download File


http://www.svenskafreds.se/avbryt-det-militara-samarbetet-med-saudiarabien
http://tribunalen.com/just_nu/en_forestallning_om_svensk_vapenexport
http://cornucopia.cornubot.se/2012/01/ingen-beredskap-for-peak-oil.html
http://www.fria.nu/artikel/91601
http://www.jak.se/