The Global Teach-In Sverige

Universitet,  Frescati, Stockholm, 16:00-22:00
T-banestation: Universitetet.
Roslagsbanan: Universitetet.
Buss: Bussarna 40, 70, 540, 608 samt 670.
Bil: Högra sidan av Roslagsvägen norr om Roslagstull
Organiserat av Utrikespolitiska föreningen Stockholm

Registrering

Lorentz Tovatt (redaktör Supermiljöbloggen & grundare Wake Up Call),
Oscar Kjellberg (Södra Rörums Sambruk & f.d. VD JAK Medlemsbank), med flera.

Uppbyggnaden av en ny ekonomi och ett nytt välstånd genom demokratiska nätverk, gröna jobb och ett alternativt finansiellt system.  En Global Teach-In kommer äga rum samtidigt i ett antal städer den 25 april 2012 kl 18:00. Detta är ett interaktivt evenemang som kommer att bygga på ett aktivt deltagande och innehålla diskussioner med experter, gräsrotsaktivister och engagerade medborgare. Tillsammans diskuterar vi hur vi kan utveckla lösningar på politiska problem och skapa alternativa institutioner. Denna Globala Teach-In kommer innehålla överläggningar ”face-to-face” samt genom interaktiva videokonferenser och live streaming. Ett flertal lokala teach-in grupper finns idag och flera är under formation. Du eller din organisation kan delta genom att anordna en teach-in, gå med i redan existerande lokal grupp eller lyssna på sändningen.

För mer information

Utrikespolitiska föreningen Stockholm